T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları ve Kültür Varlıkları

ERZURUM

TESCİL EDİLMİŞ SİT ALANLARI VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI   (AĞUSTOS 2016)

Sit Alanları
Arkeolojik Sit Alanı : 97
Kentsel Sit Alanı : 3
Tarihi Sit Alanı : 3
Toplam : 103

Kültür Varlıkları (Tek yapı Ölçeğinde) 
Toplam : 
706

GENEL TOPLAM : 809

Tescilli Kültür Varlıklarının Mülkiyet ve Tahsis durum bilgileri için lütfen tıklayınız